ZAUFALI NAM

 • Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu
 • Centrum Ogrodnicze "Hacjenda" w Skierniewicach
 • Ośrodek Wypoczynkowy Kopalni Budryk
 • Ośrodek Wypoczynkowy w Szklarskiej Porębie
 • Pensjonat dla Koni w miejscowości Łoś
 • Ośrodku Zdrowia dla Dzieci Niesłyszących i Niedosłyszących w Kajetanach
 • Cmentarz Komunalny w Ostrołęce
SZYBKI KONTAKT
(33) 488-60-92, 606-652-842
ms@ogrodyswiata.com.pl

OFERTA

Realizujemy NADZORY prac prowadzonych w zakresie BUDOWY I UTRZYMANIA TERENÓW ZIELENI - INSPEKTOR NADZORU TERENÓW ZIELENI mgr inż. Monika Prochot-Malczewska upr.nr: 331/2010.

Sporządzamy:

 • inwentaryzację zieleni
 • inwentaryzację zieleni z wartościowaniem szaty roślinnej
 • projekty gospodarki zielenią i istniejącym drzewostanem
 • opracowania projektowe publicznych i prywatnych terenów zieleni na etapach:
  • koncepcji
  • zte
  • projektu technicznego lub ptj
 • przedmiary robót
 • kosztorysy inwestorskie
 • kosztorysy nakładcze
 • uzgodnienia ZUD

W ramach powyższych standardów realizujemy projekty dotyczące:

 • zieleni publicznej
 • ogrodów prywatnych
 • terenów rekreacyjnych
 • parków i ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych
 • placów zabaw
 • rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych
 • zieleni towarzyszącej komunikacji miejskiej
 • rekultywacje terenów poprzemysłowych

Pracownia nasza realizuje także opracowania ekologiczno-krajobrazowe dotyczące stanu zachowania i stanu zdrowotnego szaty roślinnej (także na terenach chronionych) wraz z prognozą ekologiczną zagrożeń tejże szaty roślinnej oraz kierunkami jej ochrony.